راه دشوار است و باید همسفر پیدا کنم
عارفی صاحب دل و صاحب نظر پیدا کنم

جاده پر پیج و خم است و باید ازآن بگذرم
راه را با خوردن خون جگر پیدا کنم

هرکدام از همرهانم از مسیری رفته اند
کاش از حال رفیقانم خبر پیدا کنم

گرچه سرمست از شرابی سرخ و چندین ساله ام
باید از این می رفیقی کهنه تر پیدا کنم

چون که لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست
می روم تا اینکه یاری معتبر پیدا کنم

بنده ی آنم که در محراب عشقش روز و شب
دست و پا گم میکنم تا بال و پر پیدا کنم

یارب از تردامنی ها خاطری دارم حزین
مرحمت کن چشم تر یا شعر تر پیدا کنم

نعیم رحیمی


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei
غذا،اجاق گاز، کد بانو، آشپزی و... اتوبان فیلم همکاری در فروش فایل شاپرفا sunami اموزش و دانلود کتاب ها جیبوجت مقالات سئو baligal1gam گروه آموزشی علوم آزمایشگاه شهرستان هویزه وبسایت شخصی امیر حسین جعفری پور